ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İş bu Ön Bilgilendirme Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde içeriğinde yer alan hususlarda ALICI’ nın bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formunda yer alan hükümleri dikkatli ve detaylı şekilde okumalı ve incelemelidir. Zira ALICI, Ön Bilgilendirme Formu'nu okuduğunu elektronik ortamda onaylayarak, işbu formda belirtilen hususlarda bilgilendirildiğini beyan ve kabul etmiş olur. 

Siparişini onaylayarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni kabul eden ALICI, verdiği siparişinin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini; işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde yazılı bedelleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu hususta bilgilendirildiğini, elektronik ortamda verdiği teyit ile beyan ve kabul etmiş olur.  

SATICI BİLGİLERİ

UNVANI                                           : Buse Eşarpları ve Tekstil Sanayii ve Tic. Ltd.Şti.

ADRESİ                                           : Yok Çakmakçılar Yokuşu No:37
                                                          İç Kapı No: 00/ İstanbul

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ      : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI           : 452876-0

MERSİS NUMARASI                       : 0191-0196-4290-0001

 

SATICI İRTİBAT BİLGİLERİ

TELEFON                                       : 0 533 196 11 97

FAKS                                              : _____________

MÜŞTERİ HİZMETLERİ NO           : _____________      

ELEKTRONİK POSTA                    : iletisim@emproyal.com

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

(KEP) ADRESİ                                : ..............@hs01.kep.tr

 

ALICI BİLGİLERİ

ADI/SOYADI/UNVANI           :……………………..

ADRESİ                                :……………………..

TELEFON                             :……………………..

EMAIL                                  :……………………..