AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU                  : Buse Eşarpları ve Tekstil Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.

ADRESİ                                     : Yok Çakmakçılar Yokuşu No:37
                                                    İç Kapı No: 00/İstanbul

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI    : 1452876-0

MERSİS NUMARASI                : 0191-0196-4290-0001

TELEFON                                  : 0 533 196 11 97      

E-POSTA ADRESİ                     : iletisim@emproyal.com

KEP ADRESİ                             : ...........@hs01.kep.tr

 

AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akal Batu Tekstil Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İş bu Aydınlatma Metni; müşteri, üye ve ziyaretçileri kapsamakta olup; çalışanlar, çalışan adayları ve tedarikçiler için hazırlanan Aydınlatma Metinlerine Veri Sorumlusunun yukarıda gösterilen iş yeri adresinden ulaşabilirsiniz.

Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Aydınlatma Metni ile Çerez Aydınlatma Metni ise ayrıca düzenlenmiş olup; sitemizde yayınlanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

 

İŞLEME AMACI

 

Kimlik Bilgileriniz

İsim, soy isim, TC kimlik numarası

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İletişim Bilgileriniz

Adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi, telefon numarası

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Müşteri İşlem Bilgileriniz

Fatura, sipariş bilgisi, talep ve şikayet bilgisi

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Finans Bilgileriniz

Banka adı, şubesi, IBAN ve hesap numarası bilgileri

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir

Pazarlama Bilgileriniz

Satın alma geçmişi bilgileri

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Hukuki İşlem Bilgileriniz

Satın alma ve sonrasındaki süreçlerin yürütülmesi kapsamında hukuki işlem bilgileriniz

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI

 

AKTARILAN VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN YUKARIDA AÇIKLANAN AMAÇLARLA AKTARILDIĞI ALICI GRUPLARI

 

 

Ürün veya Hizmet Alıcılarına Ait Kişisel Veriler

 

●      Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine

●      Sözleşmeden ve Kanundan doğan yükümlülüklerin ifası noktasında destek alınan iş ortakları, tedarikçi ve yüklenicilere

●      Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

●      Açık rızanız bulunması durumunda elektronik ticari iletişim kurulması ve pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi yönünden hizmet alınan üçüncü kişiler aktarılabilecektir.

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarına Ait Kişisel Veriler

 

●      Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

●      Açık rızanız bulunması durumunda elektronik ticari iletişim kurulması ve pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi yönünden hizmet alınan üçüncü kişiler aktarılabilecektir.

Çevrim İçi Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler

 

●      Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

●      Açık rızanız bulunması durumunda elektronik ticari iletişim kurulması ve pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi yönünden hizmet alınan üçüncü kişiler aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca açık rızanız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 5. Maddesi 2. Fıkrası;

(a) bendi uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

(c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

(ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

(e) bendi uyarınca, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

(f) bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak; otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi, mağazalar, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, web sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu olan Şirketimize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e göre, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu olan Şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresine, e-posta adresine yada KEP adresine başvurarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ancak kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması yada ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi durumlarında, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz.

Başvurunuzda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imzanız; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ile talebinizin konusu bulunmalıdır. Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvurunuza eklenmelidir.

Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. Şirketimize yapacağınız başvurularınız; talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.